„Bitučių“ grupės ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoja Asta Slančiauskiene ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Malinauskiene vykdo tarptautinį eTwinning projektą „Do re mi – kalba muzikos garsai“.

Muzika ir kalba – glaudžiai susiję ugdymo(si) komponentai, persipynę tarpusavyje kaip vaikų kalbos bei muzikos gebėjimų skatinimas. Muzika kaip veiksnys padeda vaikams kalbėti, išreikšti muziką, jausmus kalba. Kalba kaip veiksnys – padeda vaikams klausytis, dainuoti, improvizuoti. Kad vaikas išsiugdytų šiuos gebėjimus, svarbu sukurti tinkamą aplinką ir surasti bei parinkti įrankius vaiko gebėjimams ugdytis. STEAM kaip įrankis yra vienas perspektyviausių būdų teigiamai paveikti vaikų pasiekimus, užtikrinti kokybišką, įtraukų, prasmingą ugdymą(si). Išbandydami STEAM metodus, išmaniąsias technologijas, žaisdami, atrasdami ir bandydami, klausydami ir diskutuodami, projekto „DO RE MI – kalba muzikos garsai“ metu ugdysis vaikų praktinis patyrimas, orientuotas į kalbos ir muzikos gebėjimų integralumo ir dermės vystymąsi. Projektinės veiklos bus įgyvendinamos bendradarbiaujant vaikams, pedagogams, logopedams ir muzikos mokytojams. Bendradarbiavimas, kaip pedagoginės pagalbos teikimo kokybės gerinimo priemonė, skatins vaikų ir pedagogų aktyvų bei prasmingą ugdymąsi kūrybinėje – praktinėje veikloje, plėtojant patirtį. Projekto tikslas. Bendradarbiaujant pedagogams, logopedams ir muzikos mokytojams padėti vaikams ugdytis muzikinius ir kalbinius gebėjimus, plėtojant patirtinio ugdymosi ir žaismės metodą.