Dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų, ir niekas nežino

 tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“. Daniel Reyes

Nuskambėjus skambučiui iš paskutinės pamokos, mokykloje nutilo mokinių šurmulys, bet mokytojų darbas tęsiasi: reikia ne tik sutvarkyti pasibaigusių mokslo metų ataskaitas, bet ir kurti naujus planus, idėjas. Todėl birželio 17 dieną Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis” mokytojų iniciatyva vyko susitikimas su BMT tinkliuko partneriais: Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos ir Birštono gimnazijos pradinio ugdymo mokytojais. Susirinkome į seminarą „Ugdymas netradicinėse erdvėse” pasidalinti gerąja patirtimi, kaip organizuoti ugdymo procesą, kad mokymasis suteiktų ne tik teorinių žinių, bet ir taip šiandien reikalingų bendravimo bei komandinio darbo įgūdžių, o mokymasis už klasės bei mokyklos ribų leistų mokiniams suvokti, kad vadovėliuose pateikiama medžiaga – tai tik vienas iš galimų šaltinių, o mokytis galima visur, visada ir įvairiais būdais. Pranešimą „Edukacinės veiklos mokinių motyvaciją skatinančiose erdvėse“ skaitė Dzūkijos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Sonata Vosylienė. Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Ferevičienė ir pradinių klasių mokytoja Asta Simanaitienė skaitė pranešimą „Ugdymas netradicinėse erdvėse. Mokomės kūrybiškai“. Lazdijų mokyklos- darželio „Vyturėlis” pradinių klasių mokytoja Jūratė Cibulskienė skaitė pranešimą „Ugdymas netradicinėse erdvėse Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis”.

Išklausę pranešimus ir pasidalinę patirtimi vykome į edukacinę išvyką Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje (Delnicos k., Lazdijų r.). Sodyba atspindi XX a. pradžios Dzūkijos kaimo buitį. Joje galima išvysti senovinių ūkio padargų, baldų, namų apyvokos daiktų ekspozicijas. Ši sodyba – tai tarsi senelių namai, kuriuose jaunoji karta gali susipažinti su praeitimi, vyresnė – prisiminti vaikystę, o senjorų karta atminti savo jaunystės laikus. Etnografinės Prano Dzūko sodybos vyresnioji muziejininkė Jūratė Paciukonienė ne tik supažindino su ekspozicijomis, bet ir vedė edukaciją „Žaislai tremtyje”. Kiekviena galėjome pasigaminti skudurinę lėlytę ar žaislą „brūzgutį”.

Džiugu, kad susitikimas su partneriais, nuoširdus bendravimas šią dieną padarė dar prasmingesnę, juk dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų. Tikimės, kad naujas mintis, idėjas, konkrečius pavyzdžius pritaikysime ugdymo procese naujais mokslo metais.

Jūratė Cibulskienė, pradinių klasių mokytoja- metodininkė