Geltona spalva – tai saulė,
žalia – tai laukų spalva,
raudona – tai mūsų kraujas,
kartu jos – tai Lietuva.

Šiandien paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Į salę sugužėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikučiai pasipuošę tautine atributika. Renginį vedusios pedagogės pasakojo vaikučiams kokia svarbi ir įsimintina visiems lietuviams yra Kovo 11-osios diena. Pakiliai nusiteikę visi kartu sugiedojome Lietuvos valstybės himną. Direktorė Asta Labalaukienė pasveikino susirinkusius su Nepriklausomybės atkūrimo diena ir priminė kokios brangios mums yra Lietuvos vėliavos spalvos. Vaikučiai dainavo dainas, deklamavo eilėraščius skirtus Tėvynės meilei ir jos grožiui. Renginio pabaigoje vaikai piešė Lietuvą, jų piešiniai puošia įstaigos koridorius.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Rasa Sukackienė, Jurgita Burbienė, Nijolė Margelytė