DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Nuo 2021-11-17 įsigalioja OV sprendimo dėl izoliacijos pakeitimai (8 priedas)

V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666

Testavimas kaupinių metodu ir greitaisiais antigeno testais

Svarbiausi žingsniai mokykloje nustačius COVID-19 atvejį

Atmintinė mokyklai ir tėvams

SPECIALUS IZOLIACIJOS ALGORITMAS