Naujienos

Informacija tėvams dėl priešmokyklinio, pradinio ugdymo šeimoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir atsižvelgiant į Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504 nutarimu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus patvirtinta, kad Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ padės tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas)
Skaityti daugiau »


Direktorės Loretos Jurkonienės laiškas


Projekto „Žaidimai moko“ veikloms pasibaigus

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ „Voveriukų“, „Nykštukų“ ir „Paukštelių“ grupių vaikai su mokytojomis nuo spalio 1 dienos iki balandžio 30 dienos dalyvavo tęstiniame respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šie gebėjimai būtini parengiant vaiką skaitymo ir rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui. Norint išvengti
Skaityti daugiau »


Patyčių dėžutė

Mūsų įstaigoje pradeda veikti „Patyčių dėžutė“. Jos pagalba galite saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Galite pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi. Pranešimą užpildyk išsamiai, nurodydamas(-a) žmogaus, kuris patyrė patyčias ir besityčiojančio žmogaus duomenis, galimus patyčių stebėtojus, įvykio datą, vietą
Skaityti daugiau »


Atmintinė dėl koronaviruso

Dalinamės aktualia informacija, kurią siunčia Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kaip elgtis ir ką reikėtų žinoti švietimo bendruomenės nariams Lietuvoje paskelbus karantiną. Dabar labai reikalingas visų susitelkimas ir pastangos, kad koronaviruso plitimas būtų suvaldytas, kad būtų apsaugoti visi šalies gyventojai, o ypač mūsų vaikai. Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, bus priimami ir nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Švietimo,
Skaityti daugiau »


Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą

 Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP). Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas. Šiuolaikiniams vaikams svarbu kuo anksčiau pradėti formuoti XXI amžiaus įgūdžius – lavinti kritinį mąstymą, ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, išmokti išradingai spręsti problemas, įgyti
Skaityti daugiau »


Dėmesio!!!

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ nuo 2020 metų kovo 16 dienos iki 2020 metų kovo 30 dienos imtinai dirba karantino režimu. Ne įstaigos darbuotojams įėjimas draudžiamas. Iškilus būtinybei skambinti šiais telefonų numeriais: I patalpos (8 318) 51 052; II patalpos (8 318) 51 492; direktorė Loreta Jurkonienė 8 672 22719, el. paštas vyturelis.dm.dir@lazdijai.lt; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Labalaukienė 8 618 70101; ūkvedė Roma Miliauskienė 8 612
Skaityti daugiau »


Stabdomas ugdymo procesas

Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“ nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. (imtinai) stabdomas ugdymo procesas. Direktoriaus įsakymą rasite čia.


Mano svajonių profesija

Šių metų kovo mėnesio 1-ąją savaitę Lazdijų mokyklos- darželio „Boružiukų“ grupės vaikai kartu su mokytojomis Audrone Piličiauskiene, Gitana Marcinauskiene ir anglų kalbos mokytoja Rasa Kardokiene vykdė pažintinę veiklą „Mano svajonių profesija“. Vaikai diskutavo, kalbėjosi, kuo norėtų būti užaugę, kokį darbą norėtų dirbti. Vaikai namuose gavo atlikti užduotėlę- sužinoti kokį darbą dirba tėveliai, kokios jų profesijos. Vėliau jie pristatė savo tėvelių profesijas. Kiekvieną dieną patys
Skaityti daugiau »


Mano Lietuvėlėj sukas malūnėliai

Kovo 10 d. mūsų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis‘‘ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikučiai savo grupėse minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Vaikai su pedagogėmis giedojo himną, deklamavo eilėraščius, dainavo pačias gražiausias daineles Lietuvai. Pedagogės priminė ugdytiniams kuo mums brangi Tėvynė, kodėl reikia gerbti jos istoriją, papročius ir tradicijas. Šventės proga vaikučiai su tėveliais Lietuvai dovanojo darbelius, iš kurių surengėme parodą ,,Mano Lietuvėlėj sukas malūnėliai‘‘. Asta Azlauskienė ir
Skaityti daugiau »