Nenumaldomai bėgant laikui ir artėjant mokslo metų pabaigai mūsų mokyklos ketvirtokai panoro susipažinti su būsima mokykla – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, jos vadovais, socialiniais pedagogais, psichologe, gimnazijos erdvėmis: kabinetais, sporto sale, valgykla. Mokinius stebino didelės gimnazijos patalpos, gausus darbuotojų bei moksleivių skaičius.
Tačiau didžiausią įspūdį ketvirtokams paliko gimnazijos laboratorija ir chemijos edukacija, kurią pravedė chemijos mokytoja Asta Eidukaitienė. Ji pakvietė mokinius sėsti už ilgo laboratorijos stalo,  ant kurio jau stovėjo paruoštos eksperimentams  kolbos, mėgintuvėliai, cheminės medžiagos. Su dideliu susidomėjimu mokiniai klausėsi pasakojimo, stebėjo mokytojos atliekamus eksperimentus ir patys, klausydami instrukcijų, bandė eksperimentuoti. Buvo smagu ir įdomu matyti, kaip keičiasi medžiagų spalva, būsena ar tūris. Visi vienbalsiai nutarė, kad chemijos mokslas – labai įdomus.
Dėkojame gimnazijos administracijai ir mokytojai Astai Eidukaitienei už suteiktą galimybę susipažinti su mokymo įstaiga ir jos teikiamomis galimybėmis.