Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Asta Azlauskienė asta.azlauskiene@gmail.com

Rima Kunigiškienė rima.kunigiskiene@emokykla.lt

Jurgita Burbienė jurgita.burbiene@emokykla.lt

Nijolė Margelytė nijole.margelyte@emokykla.lt

Audronė Piličiauskienė audra.piliciauskiene@emokykla.lt

Gitana Marcinauskienė gita.marcinauskien1@gmail.com

Ramunė Žukauskienė

Odeta Jaciunskienė

Mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Rasa Sukackienė rasasukackiene@gmail.com

Astutė Stankevičienė astute.stankeviciene@emokykla.lt

Edita Karsokienė

Muzikos mokytoja

Asta Slančiauskienė