Auklėtojai

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos

Asta Azlauskienė asta.azlauskiene@gmail.com

Rima Kunigiškienė rima.kunigiskiene@emokykla.lt

Jurgita Burbienė jurgita.burbiene@emokykla.lt

Nijolė Margelytė nijole.margelyte@emokykla.lt

Audronė Piličiauskienė audra.piliciauskiene@emokykla.lt

Gitana Marcinauskienė gita.marcinauskien1@gmail.com

Ramunė Žukauskienė

Odeta Jaciunskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Rasa Sukackienė rasasukackiene@gmail.com

Astutė Stankevičienė astute.stankeviciene@emokykla.lt

Muzikos mokytoja

Asta Slančiauskienė asta.slanciauskiene@emokykla.lt