Rugsėjo 20 d. projekto „Olimpinė karta“ sporto renginys „Augsime sveiki, jei sportuosime visi” prisijungė prie Judumo savaitės renginių.  Vienu metu visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse vyko sportinės rungtys. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikučiai sportavo, atliko įvairias sportines užduotis. Taip pat  vaikučiai atliko meninę užduotį, spalvino sportinę aprangą skirtą futbolininkams ir krepšininkams, surado kamuolį skirtą krepšiniui arba futbolui žaisti. #Olimpinė karta

Renginį inicijavo mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą Rasa Sukackienė, Astutė Stankevičienė, Rima Kunigiškienė