Aktualiausia informacija mokiniams ir jų tėvams nuo gruodžio 16 dienos!

  • Kaip ir iki šiol ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi įprastu būdu. Rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
  • Šventiniai susibūrimai ugdymo įstaigose neorganizuojami.
  • Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. atostogos.
  • Pradinis ugdymas pasibaigus mokinių atostogoms nuo sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Kaip ir iki šiol neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu. Vaikai, kuriems atostogos prasidėjo 2020 m. gruodžio 14 d., gali mokytis pagal neformaliojo švietimo programas (Meno mokykloje ir Sporto centre) nuotoliniu būdu.
  • Švietimo pagalba teikiama laikantis visų tuo metu galiojančių reikalavimų.

Visos kontaktinės veiklos vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus karantino metu.

Apie visus pasikeitimus švietimo įstaiga nedelsiant informuos mokinių tėvus.

Lazdijų mokyklos- darželio „Vyturėlis“ administracija