Lazdijų mokykla- darželis ,,Vyturėlis“

Projekto ,,Socialinės įtraukties stiprinimas pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“

Naujienlaiškis 2021 m. gegužės 4 d. Nr. 2

Kovo 30 – 31 dienomis Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ robotikos mokytojos ir informacinių technologijų specialistas dalyvavo nuotoliniuose projekto mokymuose. Mokytojai mokymų metu įgijo praktinių žinių, kaip pritaikyti programas įtraukiant vaikus į veiklas, ruošiant juos ateities profesijoms, mažinant socialinę atskirtį.

Nuo balandžio vidurio prasidėjo robotikos užsiėmimai mokiniams, kurių metu vaikai konstruoja robotus, juos programuoja. Robotai važiuodami atpažįsta kliūtis, jas apvažiuoja, reaguoja į spalvas, atstumus. Mokinių sukonstruotus robotus galime pritaikyti matematikos, pasaulio pažinimo, dailės, pamokose, integruoti į kitas formaliojo švietimo veiklas. Vaikams tai suteikia teigiamų emocijų, kelia mokymosi motyvaciją, veiklos tampa įdomios, kūrybiškos ir šiuolaikiškos.

 

 

 

 

Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama – 554 723,33 Eur., partnerių lėšos – 61 635,92 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2020-03-02-2021-06-01.

Šį naujienlaiškį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų mokykla- darželis ,,Vyturėlis“ ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis dokumentas atspindi Europos Sąjungos poziciją.

#latvialithuaniabelarus #lvltby #Euinmyregion